Aparell imprescindible als tallers, a les estacions de servei i als garatges. Comprova ràpidament l'estat general d'eficiència de qualsevol bateria de 2, 6 o 12 V (en directe) o de 150 a 200 A (en descàrrega). Admet una doble descàrrega de fins a 400 A amb el dispositiu Shunt (resistència externa que s'acobla al comprovador).
Amb la seva utilització s'aconsegueix una millor conservació de la bateria, ja que ofereix una lectura ràpida (amb el consegüent estalvi de temps) i, a més, en realitzar la comprovació mitjançant un dispositiu especial, s'eliminen les guspires als extrems en contacte.
Està equipat amb un voltamperímetre electromagnètic de gran sensibilitat, que inclou un quadrant lluminós i llumets indicadors de polaritat.

 
Aparell imprescindible als tallers, a les estacions de servei i als garatges. Només amb el contacte dels extrems del cable i de l'aparell amb els borns, es pot comprovar en buit l'estat general d'eficiència de qualsevol bateria de 6 o 12 V. Després, en fer pressió sobre un dels extrems de l'aparell, la resistència es posa en contacte, amb la qual cosa s'indiquen la seva capacitat i el seu valor en descàrrega de 150 a 200 A.
També pot comprovar la intensitat del corrent que produeix l'alternador, informació bàsica per conèixer la causa de la manca de càrrega o del mal estat de la bateria.
Està equipat amb un voltímetre digital de gran precisió, que especifica la mesura de volts en centèsimes, i amb un sistema acústic que es dispara en 10 segons, temps suficient per a la comprovació en descàrrega.
Segons el born que es premi, l'aparell indica la polaritat corresponent mitjançant els llums d'avís: vermell (positiu) i verd (negatiu).